.
Online: 57     . Espanol .
. 

Marian Minchev

-

Deep House10.2017.( Marian Minchev )

(2 December 2017)

thumbs up 1 likes this   star 1 favorites

.

.  https://soundcloud.com/marian-minchev/deep-house-10-2017-...
.  https://www.mixcloud.com/Marian_Minchev/deep-house-10-201...
.  https://www.house-mixes.com/profile/Marian-Minchev/play/d...
Style: House, Deep House, Nu Disco, Lounge, Chill Out
File size: 198 MB
Tempo: 121 BPM
Duration: 86 minutes
Quality: 320 Kbps Master
Added on: 02 Dec. 2017
Uploader: Marian Minchev

Където и да погледнете, навсякъде има мелодия : В дъжда, във вятъра и в стенанието на страдащите ...
Музиката е код. Този код съдържа всички тайни, всичко което засега не разбираме. Ние прибягваме към философията, за да разберем много неща. Но музиката като че ли свидетелства за съществуването на света от момента на неговото създаване.
Желая Ви, приятно слушане.
<<<<<<< Deep House 10. 2017. ( Marian Minchev ) >>>>>>>

Wherever you look, there are songs everywhere: In the rain, in the wind and in the groans of the sufferers ...
Music is a code. This code contains all the secrets, all we do not understand yet. We use philosophy to understand many things. But music seems to testify to the existence of the world since its creation.
I wish you a pleasant listening.
<<<<<<< Deep House 10. 2017. (Marian Minchev) >>>>>>>>
Marian Minchev - Deep House10.2017.( Marian Minchev )(2 December 2017)   

Listen online

DJ апаратура под наем

.   CommentsReport this mix
.

No comments for this mix.